ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (051) 36108030 تماس حاصل نموده یا به آدرس دفتر مرکزي:مشهد، بلوار استقلال ،بين استقلال 8 و10 ساختمان فرزانگان(شرکت هواپيمايي فرزانگان اشگذري) - مراجعه نمایید.